zdjecie

-

miejscowość: Mochle
cena: 65 000,00 zł

cena: 65 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 885,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 433,55 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 517,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 035,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 119,03 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 238,05 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 67 955,08 PLN Cena końcowa: 68 791,60 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.