-
-
-

RODO - Inspektor przetwarzania

Inspektorem przetwarzania danych osobowych w firmie Azyl Nieruchomości Sp. z o.o. jest Jolanta Fiodorow, tel. 792803703